Nuffnang

MULI - Gary Valenciano

Another song translation for all of you guys!

I love Gary V and I am sharing this wonderful love song with you.

Enjoy!

Lyrics of the song
MULI (AGAIN)
by Gary V & Regine Velasquez

Muling hinahanap  (Searching again)
Ang dating paglingap na mula sa'yo (My previous longing for you)
Muling umaasa (Hoping again)
Sa dating nadaramang laan sa'yo (For my previous feelings saved for you)
Mula ng magwakas, tapusin ang lahat (Since it ended, all is finished)
Ay naritong nagmamahal pa rin (I am still here loving you)
Pa'no kaya maibabalik (How to bring back)
Ang damdamin mong dati (Your feelings before)

[Regine]
'Di ba't ikaw pa (Wasn't it you?)
Unang may nais na tapusin na (Who first wanted to end it)
Habang panahon (All this time)
Pinilit limutin ka hanggang ngayon (I tried to forget you until now)
Mula ng magwakas, tapusin ng lahat (Ever since it ended, everything is done/finished)
Hindi maikakailang ikaw pa rin  (It cannot be denied that it's still you)
Papa'no kaya maibabalik Ang hangaring dati (How to bring back my intentions before?)

[Both]
Refrain:
Ba't di nagkatagpo (Why didn't we meet?)
Bakit tuloy nagkalayo (Why did we eventually part?)
Bakit mayro'n pang nadarama (Why do I still have feelings)
Gayong hindi na tayong dalawa (Since it's no longer the two of us)
Bakit magwawakas (Why would it end)
Pag-ibig na wagas (A love that is eternal)
Ma'ri bang mangyari pang ibigin pang...(Can it be that you will love me...)
Muli (Again)

[Regine]
Kung muling iibigin (If I will love you again)
H'wag sanang lisanin nang tulad noon (I hope you will not leave me like before)
Pagluha'y di na kaya (I can no longer bear crying)
H'wag na sanang isipin nang tulad gayon (Don't think of anything like that anymore)

[Gary]
Hanggang sa nagwakas, (Until it ended)
Natapos ang lahat (Everything was done)
Ay naritong nagmamahal pa rin (And I am still here loving you)
Paano pa ba maibabalik (How can I bring back)
Ang hangaring dati (my intentions before)
(Ma'ri pa kayang muli....) (Can it still happen again?)

[Both]
REFRAIN:
Ba't di nagkatagpo (Why didn't we meet?)
Bakit tuloy nagkalayo (Why did we eventually part?)
Bakit mayro'n pang nadarama (Why do I still have feelings)
Gayong hindi na tayong dalawa (Since it's no longer the two of us)
Bakit magwawakas (Why would it end)
Pag-ibig na wagas (A love that is eternal)
Ma'ri bang mangyari pang ibigin pang...(Can it be that you will love me...)Muli (Again)


Nandito lang ako (I am just here)
(bago lumayo sa pilling mo) - before i depart from you
Higit kang kailangan kailan man (I need you more forevermore)
(hanggang kailan kaya naman) - Until when?
Mahal kita (I love you)
(tila)- as if
hanap ka (Searching for you)
(sana) - I hope
(tunay kaya ito) - is this real?
Minsan pang bigyan ng daan (Give way/chance once more)
Pag-ibig na sa'yo nakalaan (My love that's saved for you)

[Both]
REFRAIN:
Ba't di nagkatagpo (Why didn't we meet?)
Bakit tuloy nagkalayo (Why did we eventually part?)
Bakit mayro'n pang nadarama (Why do I still have feelings)
Gayong hindi na tayong dalawa (Since it's no longer the two of us)

No comments: