Warai, Huwag kang Sumuko - Mike Hanopol

For my friend Hugh

WARAI HUAG KANG SUMUKO (Warai, Don't give up)

nakaupo sa balkon nagpapahangin (Sitting in the porch, breathing fresh air)
isipan koy nag lakbay sa isla ng mga Warai (my thoughts wandered on the island of Warai)
doon sa aking lupang sinilangan (There in the land of my birth)
mga taoy sadyang may kasipagan (people possessed industry)
natutuong makipag saparalan (They learned how to take chances)
upang maka ahon sa kahirapan (in order to surpass poverty)

hangad sa buay ay magwagi (their goal in life is to succeed)
di pinapansin ang mga pagsubok (they don't mind the challenges/struggles)
pagkat nakatanim sa kanyang isipan ( Because it's planted/born in mind)
di raw dapat syang sumuko (they should not give up)

warai wag kang sumuko (Warai don't give up)
warai wag kang sumuko
warai wag kang sumuko

akoy mayrong isang kaibigan (I have a friend)
hirap at pagod ang dinanas (hardship and fatigue were experienced)
sinapit nyay di matutularan (what he'd been through cannot be equalled)
walang kasimpait ang kanyang naranasan (nothing more bitter than what he experienced)

Sige warai, sige tuloy (Go ahead waray, continue)
Huag kang sumuko, sige! (Do not give up)

===================================
jeprox kmusta na (Jeprox, How are you?)

jeprox, jeprox kumusta ka na ngayon (Jeprox, jeprox how are you now?)

naiisip ko pa rin hanggang ngayon (I still remember until now)
ang mga masasayang araw (All those happy days)
laging may konsyerto kahit saan (There's always concert everywhere)
laging may jeprox kahit may naghuhulihan (There's jeprox even if cops are all over)

ano ba ang ginagawa mo ngayon (What are you doing with now?)
tulad ka pa rin ba ng dati (Are you still the same?)
kung ikay nagbago na ng iyong landas (If you have changed your path)
tandaan mo lang na ang Pinoy ay lahing malakas (Just remember that Pinoy has strong breeds)

jeprox, jeprox kumusta ka na ngayon (Jeprox, jeprox how are you now?)

bigyan pa natin ng pagkakataon (Let's give a chance)
upang tayoy muling magkita kita (So we could still see each other)
akoy marami pang maikukwento sa inyo (I still have plenty of stories for you)
ngunit hanggang dito na lang itong awitin kong ito (But this is the end of my song)

jeprox, jeprox kumusta ka na ngayon (Jeprox, jeprox how are you now?)

0 Responses
Powered by Blogger.